Nästa generation av smart parkeringsteknik

Drifters vision är att revolutionera parkering genom att erbjuda smarta, hållbara och användarvänliga lösningar som förenklar mobilitet och förbättrar stadsmiljöer. Genom vår helhetslösning integrerar vi parkering och elbilsladdning i ett brett ekosystem för smarta städer, vilket skapar fördelar för fastighetsägaren, bilisten, samhället och miljön.
null

För fastighetsägaren

Drifters system tillhandahåller realtidsdata för varje parkeringsruta, vilket ger insikter om beläggning under dygnets alla timmar. Detta gör det möjligt att planera parkeringsutrymmet på ett optimalt sätt. Dynamisk prissättning möjliggör ökade intäkter medan automatisk nummerplåtsigenkänning (ANPR) och tillståndshantering minskar behovet av administration.

Läs mer »

null

För miljön

Genom att minska tiden bilister spenderar på att leta efter parkering, bidrar Drifter till att reducera trafikträngseln och sänka koldioxidutsläppen. Dessutom kan realtidsdata från Drifters system användas för att utveckla och implementera miljöinitiativ som gröna zoner och utsläppskontrollområden.Läs mer »
null

För kommunen

Drifters system möjliggör inte enbart smidig parkering, det bidrar även till mer hållbar och effektiv användning av stadsutrymmen. Systemet tillhandahåller realtidsdata för varje parkeringsruta, vilket genererar värdefulla insikter för optimalt nyttjande av befintliga parkeringsytor. Förekomsten av kameror bidrar till en ökad säkerhet på parkeringsplatsen.Läs mer »
null

För föraren

Drifter tillhandahåller information om tillgängliga parkeringsplatser, smidig laddning av elfordon och enkel hantering av parkeringstillstånd, direkt i Drifters app. Allt sker automatiskt, vilket gör det enkelt att göra rätt för sig. Registrera ditt fordon i Drifters app för en sömlös och smidig parkeringsupplevelse!Läs mer »

Framtidens parkeringslösningar med Drifter

Drifters system integreras på ett smidigt sätt med andra smarta mobilitetslösningar och den höga skalbarheten gör det enkelt att växa med systemet, allteftersom behoven förändras. Vi säkerställer att din parkeringshantering alltid är i framkant.

Vad är skillnaden mellan traditionell parkering och Drifter?

 

Traditionell parkering bygger på att parkeringsbolaget kontrollerar parkeringsområdet och erhåller intäkter från utfärdade kontrollavgifter som betalning. Drifters system är 100 % automatiserat och övervakar varje parkeringsruta i realtid. Överträdelser identifieras automatiskt och betalningar sker sömlöst, vilket innebär att behovet av parkeringsvakter elimineras. Samtidigt har ni möjlighet att öka era intäkter. Enkelt uttryckt; Drifter möjliggör för er att ta kontroll över parkeringsaffären.

DrifterBOX: digitalisera parkeringen på ert sätt!

 

Drifters system DrifterBOX bygger på AI och är designat för att sömlöst integreras i olika parkeringsmiljöer, vilket gör det kompatibelt med alla OCCP EV-laddare som finns på marknaden. Genom automatisk nummerplåtsigenkänning (ANPR) kontrollerar systemet varje enskild parkeringsruta, vilket ger insikter om beläggning under dygnets alla timmar.

En del av våra kunder väljer att endast placera en in- och utfarts­kamera som checkar in och ut fordon. Andra övervakar varje parkeringsruta för att optimera trafikflöden och minska trängsel. Vi gör det möjligt att digitalisera parkeringen på ert sätt!

DrifterBOX

Vill ni också automatisera er parkeringshantering?