En viktig del av en hållbar stad

Drifters system möjliggör inte enbart smidig parkering, det bidrar även till mer hållbar och effektiv användning av stadsutrymmen. Genom Automatisk Nummerplåtsigenkänning (ANPR) övervakar systemet varje parkeringsruta, vilket gör det enklare att optimera trafikflöden, minska trängsel och underlätta för bilister att hitta parkering. Utöver detta bidrar förekomsten av kameror till en ökad säkerhet på parkeringsplatsen.

Hållbar mobilitet

Drifter tillhandahåller integrerade laddstationer och säkerställer att fossila fordon inte parkerar på platser reserverade för elbilar. Genom “Plug and Charge” behöver användaren bara koppla in sitt bil för att starta laddningssessionen.

Genom att nyttja Drifters dynamiska spotprissättning kan ni dra fördel av de fluktuerande elpriserna och uppmuntra elbilsägare att ladda sina fordon under lågtrafik. Detta bidrar inte bara till att balansera energinätet, det ger även möjlighet till kostnadsbesparing för bilägaren.

plug_charge_with_drifter
about_us_2_planetfriendly

Insikter för stadsplanering

Drifters system tillhandahåller realtidsdata för varje parkeringsruta, vilket genererar värdefulla insikter för optimalt nyttjande av befintliga parkeringsytor. Systemet möjliggör även insamling av miljödata, som kan nyttjas i syfte att utveckla miljöinitiativ, såsom gröna zoner.

Utöver att underlätta för bilister att hitta parkeringsplats, kan systemet integreras med delningstjänster för cykel, vilket främjar användningen av hållbara transportmedel. Insikter avseende rörelsemönster kan också användas i syfte att utveckla den lokala kollektivtrafiken.

Framtidssäkrat system

Drifters system har hög skalbarhet och kan växa i takt med att behoven förändras, vilket säkerställer långsiktig hållbarhet. Det är möjligt att i ett tidigt skede integrera teknik för autonoma fordon och smart infrastruktur.

Lösningen för elbilsladdning är utformad för att vara kostnadseffektiv och hållbar, vilket bidrar till ett mer effektivt användande av resurser. Vi gör det enkelt att ligga i framkant!

about_us_3_smart_city
Vill ni också automatisera er parkeringshantering?