For english version – Click Here

Drifter world EULA

Introduktion

Välkommen till Drifter World!

Detta användaravtal (”EULA”) styr din användning av våra tjänster och genom att använda dem godkänner du villkoren i detta dokument. EULAN är tänkt att vara en guide för hur du kan använda våra tjänster på ett ansvarsfullt sätt och förstå dina rättigheter och skyldigheter som användare.

Vi strävar efter att våra tjänster ska vara enkla och användarvänliga, och därför är det viktigt för oss att du förstår villkoren för användningen. Denna EULA fungerar hand i hand med vår Privacy policy, vilket betyder att hur vi hanterar dina personuppgifter och skyddar din integritet också är en del av det åtagande vi gör till dig som användare.

Förstår du och godkänner du att använda våra tjänster enligt dessa villkor, är du välkommen att fortsätta din resa med Drifter World!

Definitioner

I detta avsnitt förklarar vi några av de viktigaste termerna som används i detta Användaravtal för att säkerställa att du har en klar förståelse av dess innehåll:

 • “Drifter World” refererar till vårt företag, inklusive våra tjänster, medarbetare och biträden.
 • “Användare/du” refererar till dig som individ, antingen som privatperson eller företrädare för ett företag, som använder Drifter World:s tjänster.
 • “Tjänster” innefattar alla produkter, tjänster, funktioner, innehåll och applikationer som vi erbjuder, nuvarande såväl som framtida.
 • “EULA” (End User License Agreement) är det användaravtal som reglerar relationen mellan dig och Drifter World när du använder våra tjänster.
 • “Privacy policy” är dokumentet som beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.
 • “Konto” betyder din personliga användarprofil hos Drifter World, där dina inställningar och personuppgifter finns lagrade.
 • “Innehåll” refererar till all data, text, bilder, ljud, video eller annat material som finns tillgängligt genom Tjänsterna.
 • “Affärskund” avser en användare som använder Tjänsterna i en kommersiell eller företagsmässig kontext.
 • “Privat Användare” avser en individuell användare som använder Tjänsterna för personligt, icke-kommersiellt bruk.

Dessa definitioner är tänkta att hjälpa dig förstå de olika termerna som används i detta avtal. Om du har några frågor kring definitionerna eller någon annan del av detta avtal, tveka inte att kontakta oss.

Omfattning av tjänster

Tillgång till och användning av tjänsterna

Drifter World är stolta över att erbjuda en rad tjänster som är utformade för att göra din vardag enklare och mer ansluten. Våra tjänster inkluderar, men är inte begränsade till, digitala applikationer, molnbaserade lösningar, och användarstöd. Tjänsterna är tillgängliga för dig som privat användare eller som en del av din affärsverksamhet, beroende på dina specifika behov.

För Privat Användare:

Som Privat Användare får du tillgång till våra tjänster för personligt och icke-kommersiellt bruk. Detta innebär att du kan använda tjänsterna för att förenkla din vardag, men inte för att driva eller stödja en affärsverksamhet.

För Affärskunder:

Som Affärskund får du tillgång till våra tjänster i syfte att stödja och förenkla din verksamhet. Vi förstår att varje företag är unikt, och vi strävar efter att tillhandahålla flexibla lösningar som uppfyller dina specifika behov.

Allmänna Villkor:

Vår målsättning är att tillhandahålla tjänster som är säkra, tillförlitliga och användarvänliga. För att uppnå detta är det viktigt att du som användare följer de regler och villkor som är kopplade till användningen av tjänsterna. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, att:

 • Använda tjänsterna på ett ansvarsfullt och lagligt sätt.
 • Inte kompromettera säkerheten eller funktionaliteten i tjänsterna.
 • Respektera rättigheterna för andra användare och tredje part.

Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor och förbinder dig att följa dem. Vi uppskattar ditt engagemang för att hålla Drifter World en säker och tillförlitlig partner för alla våra användare.

Användarens rättigheter och skyldigheter

Dina Rättigheter som Användare:

Som användare av Drifter World:s tjänster har du rätt till:

 1. Tillgång till tjänster: Du har rätt att använda de tjänster som erbjuds av Drifter World inom ramen för de villkor som anges i detta EULA och vår Privacy policy.
 2. Support och service: Du har tillgång till användarsupport och service enligt de specifikationer som anges för varje tjänst.
 3. Dataskydd: Dina personuppgifter skyddas i enlighet med vår Privacy policy och gällande dataskyddslagar.

Dina Skyldigheter som Användare:

För att säkerställa en säker och pålitlig upplevelse för alla användare, är det viktigt att du som användare följer dessa skyldigheter:

 1. Tillåten användning: Använd tjänsterna på ett ansvarsfullt och lagligt sätt. Det är inte tillåtet att använda tjänsterna på ett sätt som kan skada Drifter World eller andra användare.
 2. Kontoinformation: Håll din kontoinformation uppdaterad och korrekt. Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt konto och bör skydda dina inloggningsuppgifter.
 3. Respekt för andras rättigheter: Tillgången till våra tjänster medför inte att du som Användare övertar äganderätten av våra immateriella rättigheter eller motsvarande respektera upphovsrätten och andra rättigheter. Dela inte material som du inte har rätt att dela och använd inte tjänsterna på ett bedrägligt sätt som kan medföra att din identitet misstas för annan.
 4. Laglydnad: Följ alla tillämpliga lagar och förordningar när du använder tjänsterna.

Genom att följa dessa riktlinjer hjälper du oss att upprätthålla en högkvalitativ och säker tjänst för alla användare. Vi värderar och uppskattar ditt bidrag till vårt gemensamma mål att skapa en positiv och produktiv miljö.

Datahantering och dataskydd

Skydd av dina personuppgifter:

På Drifter World prioriterar vi skyddet av dina personuppgifter. Vår Privacy policy, som fungerar i harmoni med denna EULA, förklarar i detalj hur vi samlar in, använder, skyddar och delar dina uppgifter.

Insamling och användning av data:

 1. Insamling: Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, samt för att uppfylla våra juridiska och regulatoriska skyldigheter.
 2. Användning: Dina uppgifter används för att:
  • Tillhandahålla och förbättra våra tjänster.
  • Kommunicera med dig om ditt konto och våra tjänster.
  • Genomföra analyser och forskning för att förbättra användarupplevelsen.
  • Uppfylla våra juridiska och regulatoriska skyldigheter.

Skydd och Säkerhet:

 1. Säkerhetsåtgärder: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
 2. Begränsning av åtkomst: Åtkomst till dina personuppgifter är strikt begränsad till personal och tjänsteleverantörer som behöver känna till informationen för att tillhandahålla våra tjänster.

Dina Rättigheter:

 1. Tillgång och rättelse: Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter.
 2. Radering: Under vissa omständigheter kan du begära att dina personuppgifter raderas.
 3. Invändning: Du har rätt att invända mot viss bearbetning av dina personuppgifter, detta kan medföra att vi inte kan erbjuda alla tjänster i deras fulla bemärkelse.
 4. Portabilitet: Du har rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Vi förbinder oss att hantera dina personuppgifter med högsta respekt och integritet. För mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, refererar vi till vår Privacy policy.

Begränsning av ansvar och skadeslöshet

Begränsning av Drifter World:s ansvar:

Drifter World strävar efter att tillhandahålla högkvalitativa tjänster, men det finns vissa situationer där vårt ansvar är begränsat:

Tjänsteavbrott och Funktionsfel:

Drifter World är inte ansvarig för avbrott i tjänsterna eller förlust av data som orsakats av faktorer utanför vår kontroll, inklusive, men inte begränsat till, kraftavbrott, internetavbrott eller hårdvarufel.

Användargenererat Innehåll:

Drifter World tar inget ansvar för innehåll skapat eller publicerat av användare, såsom markägaren, på våra plattformar. Användare är själva ansvariga för det innehåll de delar.

Indirekt skada:

Drifter World är inte ansvarig för indirekta skador, inklusive förlorad vinst eller förluster som uppstått till följd av användningen av våra tjänster.

Användarens skadeslöshet:

Som användare av Drifter World:s tjänster förbinder du dig att hålla Drifter World, dess anställda och underleverantörer skadeslösa från alla krav, skador, förluster, skulder och utgifter (inklusive rimliga advokatkostnader) som kan uppstå från:

 1. Ditt missbruk av tjänsterna.
 2. Din överträdelse av detta EULA eller tillämpliga lagar.
 3. Alla andra handlingar som är kopplade till ditt konto och användning av våra tjänster.

Genom att förstå och respektera dessa begränsningar och förpliktelser säkerställer vi en rättvis och ansvarsfull användning av Drifter World:s tjänster för alla parter.

Ändringar i användarvillkoren

Flexibilitet och uppdateringar:

På Drifter World är vi medvetna om att den digitala världen ständigt förändras och vi strävar efter att ständigt förbättra och anpassa våra tjänster. Därför förbehåller vi oss rätten att göra ändringar i detta EULA vid behov. Detta kan inkludera, men är inte begränsat till:

 1. Ändringar på grund av nya lagkrav eller regleringsändringar.
 2. Uppdateringar eller förbättringar av våra tjänster.
 3. Ändringar som speglar vår utveckling och tillväxt som företag.

Kommunikation av Ändringar:

 1. Notifiering: När vi gör ändringar i EULA kommer vi att meddela dig i god tid. Detta kommer att göras genom lämpliga kanaler, såsom e-post, inom-app-meddelanden eller på vår webbplats.
 2. Övergångsperiod: Efter notifiering kommer det att finnas en övergångsperiod (vanligtvis 30 dagar) innan de nya villkoren träder i kraft, vilket ger dig tid att bekanta dig med de uppdaterade villkoren.
 3. Acceptans: Fortsatt användning av våra tjänster efter övergångsperioden kommer att betraktas som ditt godkännande av de uppdaterade villkoren.

Din återkoppling:

Vi uppskattar din återkoppling och uppmuntrar dig att dela dina tankar med oss när som helst. Om du har frågor, förslag eller funderingar angående de uppdaterade villkoren, tveka inte att kontakta oss.

Genom att hålla EULA aktuell och relevant, säkerställer vi att våra tjänster fortsätter att möta dina behov och skydda dina rättigheter som användare.

Gällande lag och tvistlösning

Jurisdiktion och tillämplig lag:

Detta användaravtal och din användning av Drifter World:s tjänster styrs av och tolkas i enlighet med svensk lagstiftning, utan hänsyn till principer om lagkonflikter. Vi strävar efter att erbjuda tjänster som är i linje med högsta standarder och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar.

Lösning av Tvister:

Förstahandsalternativ – Dialog och medling:

Vi tror på värdet av kommunikation och föredrar att lösa eventuella problem eller tvister genom öppen dialog. Om du känner dig missnöjd med någon aspekt av våra tjänster, vänligen kontakta vår kundtjänst så att vi kan försöka lösa saken på ett rättvist och effektivt sätt.

Alternativa tvistlösning:

Om vi inte kan lösa problemet genom dialog, har du som konsument möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller annan liknande instans för att få en opartisk bedömning av tvisten.

Domstolsförfarande:

I det osannolika fallet att en tvist inte kan lösas genom de ovan nämnda kanalerna, ska tvister som uppstår ur eller i samband med detta avtal avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

Vi är engagerade i att upprätthålla en hög servicenivå och en rättvis lösning på eventuella problem. Vårt mål är att säkerställa att din upplevelse med Drifter World är positiv, även när det uppstår oenigheter.

Avslutande bestämmelser

Din relation med Drifter World och användningen av våra tjänster kan avslutas när som helst enligt följande villkor:

Av användaren:

Du kan när som helst välja att avsluta ditt konto eller sluta använda våra tjänster. Vi skulle uppskatta om du ger oss feedback om varför, så att vi kan fortsätta att förbättra vår service.

Av Drifter World:

  • Drifter World kan avsluta ditt konto eller din tillgång till tjänsterna om:
   • Du bryter mot villkoren i detta EULA.
   • Vi misstänker missbruk eller olämpligt beteende.
   • Det krävs av lagliga skäl.

Konsekvenser av avslutande:

Vid avslutande av ditt konto eller användningen av våra tjänster:

 1. Rättigheter och skyldigheter:

  • Alla rättigheter som beviljats till dig enligt detta EULA upphör omedelbart.
  • Du måste omedelbart upphöra med all användning av tjänsterna och, om så begärs, radera all kopierad eller lagrad information relaterad till tjänsterna.
 1. Fortfarande gällande bestämmelser:

  • Vissa bestämmelser i detta EULA, inklusive begränsning av ansvar och immateriella rättigheter, kommer att förbli i kraft även efter att avtalet har avslutats.

Tack för att du väljer Drifter World:

Vi uppskattar ditt val att använda Drifter World och hoppas att du haft en givande upplevelse. Även om ditt avtal med oss avslutas, är vårt åtagande att skydda din personliga information och respektera dina rättigheter fortfarande bindande.